ДИАНА КАБЕЛ
Контакти

Седалище и адрес на управление:

гр.Ямбол, ж-к "Златен Рог" 27 ет.15

Телевизионо студио:

к-с "Златен рог" 27 ет. 15

e-mail: tv@dianacable.net

Уеб сайт: www.dk-tv.com

Телефони за контакти:

Централа: 046/ 66 20 21;

Аварии: 046/ 66 21 12, 046/ 66 20 20

Редакция и рекклама: 0895 618 637;

Телефон за живи предавания: 046/ 66 20 23;


Съвет за електронни медии:

Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69

Тел: 02/ 9708810 Факс: 02/ 9733769

E-mail: office@cem.bg

Уеб сайт: www.cem.bg

Общи условия:

ИЗТЕГЛИ: Общи условия Диана Кабел ТВ ООД

ИЗТЕГЛИ: Политика за защита на личните данни на сайта Диана Кабел ТВ ООД

    Използвани интерфейси от Диана Кабел ТВ ООД

    ИЗТЕГЛИ: ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНАТА ТРЪБНА МРЕЖА НА ДИАНА КАБЕЛ ТВ ООД

 

 

 

 

Ценова Листа за гр.Ямбол

Аналогова телевизия - месечна такса 15,00лв.

отстъпка от 1 лев при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца

 

Цифрова телевизия - месечна такса 18,00лв.

отстъпка от 2 лева при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца


Включване допълнителен приемник - 25,00лв.

Настройка на телевизор - 5,00лв.

Настройка на рутер - 10,00лв.

Ценова Листа за гр.Ямбол

Ограничен интернет - месечна такса - 15,00лв. до 3000Мб

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса

 

Неограничен интернет - месечна такса - 19,90лв. до 64MBit/s

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса


Пакетна услуга - месечна такса - 23,90лв.

цифрова телевизия и неограничен интернет


Copyright © 2008 www.dk-tv.com